AktualnościLiga halowaPiłka nożna

Dziesięć zespołów w ALHPN w Szczecinku, regulamin, lista zgłoszeń zawodników

Visits: 452

    Do rozgrywek VIII Edycji Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej im. Zbigniewa Ponichtery zgłosiło się 10 zespołów. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie 2 grudnia w hali przy ulicy Jasnej . Początek zmagań 14.00. Oto zestaw par  pierwszej kolejki spotkań:

14.00 – JONEX – SPORT/JAG

14.35 – KasTech – STOLTAP

15.10 – GT Projekty – Młodzi Wyjadacze

15.45 – Mechanik Turowo – Pogoń Wierzchowo 

16.20 – Futsal King Szczecinek – Bella Ceramika Świat Łazienek

Oto regulamin rozgrywek oraz lista zgłoszeń zawodników.

REGULAMIN Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2018/2019 Imieniem Zbigniewa Ponichtery

I. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK
1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
– nazwę drużyny
– listę zawodników
– imię i nazwisko kapitana drużyny odpowiedzialnego za zespół
– dwa numery telefoniczne do kontaktu z zespołem (najlepiej do kapitana i zastępcy)
DRUŻYNA MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO ROZGRYWEK PO WPŁACENIU WPISOWEGO W WYSOKOŚCI 700 ZŁ DO  8 grudnia 2018 R.
Drużyny, które nie dostarczą karty zgłoszeniowej i/lub nie uregulują opłaty wpisowej w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do gry. Po wycofaniu się drużyny z rozgrywek opłata nie podlega zwrotowi
Opłatę wpisowego należy uregulować u  skarbnika Arkadiusza Glanc  albo wpłacić na konto Szczecineckiego Towarzystwa Lig Amatorskich  nr konta: Bank Spółdzielczy  w Jastrowiu / oddział Szczecinek 67 8935 0009 1300 4562 2000 0010
Przed przystąpieniem do rozgrywek każda drużyna jest zobowiązana dostarczyć drogą elektroniczną albo oddać do rąk własnych Zarządowi STLA aktualną listę zawodników.
2. Obowiązuje zakaz gry zawodnika w kilku zespołach.
3. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek ALHPN i strony internetowej www.FUTBOL-SZCZECINEK.EU
4. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry o czym świadczy podpis reprezentanta drużyny na oryginale regulaminu

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. W rozgrywkach ALHPN mogą grać  zawodnicy po ukończeniu 16 lat
2. Mecze rozgrywane będą w  halach sportowych OSiR przy ulicach Jasnej i Wiatracznej
3. Czas gry 2×15 minut z przerwą na zmianę stron 
4. W meczach występują drużyny 5 osobowe (4 w polu + bramkarz), zmiany systemem hokejowym w strefie zmian
5. Ustala się minimalną ilość zawodników w jednym zespole, przy której można rozgrywać mecz na 2+1 (bramkarz). Brak wymaganej minimalnej ilość zawodników = walkower 3:0
6. Punktacja: 3 pkt – zwycięstwo, 1 pkt – remis, 0 pkt – przegrana.
7. Drużyna jest zobowiązana występować w czasie meczu w jednolitych strojach. Jeżeli takich nie będzie posiadać należy to zgłosić przed meczem do Zarządu, który wypożyczy tzw. ochronniki.
8. Gra bez spalonych.
9. Obuwie miękkie – tzw. "halówki" do gry w piłkę halową lub turfy
10. Gra na auty wykopywane nogą, nie można z niego bezpośrednio zdobyć bramki.
11. Bramkarz może zdobyć bramkę, ale nie bezpośrednim wyrzutem ręką.
12. Rzut karny wykonywany będzie z odległości 6 m, przedłużony rzut karny z 9 metrów, natomiast odległość muru przy rzutach wolnych ustala się na 3 m
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz atakowania przeciwnika barkiem oraz wślizgu nogami, każde takie przewinienie karane jest rzutem wolnym bezpośrednim, w szczególnych przypadkach wykluczeniem z gry.
14. W przypadku 5 fauli – 5 faul skutkuje przedłużonym rzutem karnym,.
15. Czas na wznowienie gry 5 sekund
16. Maksymalny czas oczekiwania na podjęcie gotowości do gry wynosi 5 minut, po upływie tego czasu zostaje odgwizdany walkower z korzyścią dla drużyny przeciwnej wynikiem 3:0
17. W przypadku 2 kolejnych walkowerów drużyna automatycznie zostaje wykluczona z rozgrywek. W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana z rozgrywek spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte. Natomiast, gdy wycofana drużyna rozegrała 50% + 1 spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach, zostaną przyznane drużynom przeciwnym walkowery w stosunku 3:0
18. W porozumieniu dwóch drużyn mecz można przełożyć. O takim fakcie kapitanowie drużyn powiadamiają Zarząd Stowarzyszenia z wyprzedzeniem 7 dni.
19. Nieobecność drużyny na meczu w wyjątkowych przypadkach należy zgłaszać do Prezesa Zarządu do niedzieli na tydzień przed daną kolejką
20. W przypadku nieobecności na meczu bez wcześniejszego powiadomienia wyżej wymienionym terminie, drużyna będzie ponosić koszty organizacji meczu w wysokości 100 zł. Za każde oddanie meczu walkowerem drużyna pod rygorem wycofania z rozgrywek musi wpłacić karę w wysokości 100 złotych do Zarządu Stowarzyszenia przed następnym meczem. Nieuregulowanie należności będzie się wiązało z brakiem możliwości przystąpienia drużyny do meczu w następnej kolejce.
Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora, obu zespołów, ich zawodników oraz kibiców wówczas to spotkanie należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie.
21. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci upomnień (żółta kartka – 2 minuty) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego.
a) Żółta kartka:
Za otrzymanie żółtej kartki zawodnik musi opuścić boisko na 2 minuty, ale nie dłużej niż do zdobycia bramki przez przeciwnika. Za drugą żółtą kartkę w konsekwencji czerwona kartka zawodnik opuszcza boisko bez prawa powrotu do gry, a drużyna przez 5 minut gra  w osłabieniu. Po otrzymaniu żółtej kartki przez bramkarza boisko może opuścić inny zawodnik aktualnie przebywający na placu gry (wyznaczony przez kapitana drużyny). Po otrzymaniu drugiej żółtej kartki bramkarz opuszcza boisko do końca meczu.
Zawodnik może zostać ukarany żółtą kartką za:
Rozmyślne zagranie ręką
Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej
Przetrzymywanie zawodnika drużyny przeciwnej
Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
Krytykowanie orzeczeń sędziego
Symulowanie kontuzji, faulu
Celowe niezachowanie odległości od piłki przy wznowieniach – 3 metry
Zachowanie prowokacyjne
Podstawianie nogi, podcięcie
Używanie słów wulgarnych (najpierw upomnienie słowne przez sędziego a ponowne wykroczenie skutkuje ukaraniem żółtą kartką)
Przeklinanie, wulgaryzmy
Inne niesportowe zachowanie
b) Czerwona kartka
Po otrzymaniu czerwonej kartki zespół gra w osłabieniu przez najbliższe 5 minut. Zawodnik ukarany nie ma prawa powrotu na boisko. Po upływie kary może zastąpić go inny zawodnik. Po strzeleniu bramki zawodnik nie wchodzi na boisko. Kara za czerwoną kartkę obowiązuje tylko w danym meczu.
Zawodnik może zostać ukarany czerwoną kartką i wykluczony z udziału w meczu za:
– umyślne kopnięcie, uderzenie lub usiłowanie uderzenia przeciwnika,
– zaatakowanie w sposób gwałtowny lub brutalny
– użycie słów obelżywych lub wulgarnych w stosunku do sędziów lub zawodników, organizatorów
wyrażenie gestem lub słowem niezadowolenia z decyzji sędziego,
– popełnienie innego wykroczenia, które sędzia uzna za wybitnie niesportowe zachowanie. Do interpretacji zachowania uprawniony jest wyłącznie sędzia.
Ważne! W szczególnych przypadkach organizatorzy STLA mogą odsunąć zawodnika na więcej niż jedno spotkanie, aż do dyskwalifikacji do końca sezonu. W szczególności dotyczy to zachowań agresywnych i wulgarnych w stosunku do sędziego lub zawodników.
22. Do sędziego zawodów zwraca się tylko i wyłącznie kapitan zespołu z widoczną opaską na ramieniu.
23. Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść:
– drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 5 minut;
– drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;
– drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
– drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 3;
– drużyny, której zawodnik, opiekun lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;
– drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;
– drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
– drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie i zakończenie meczu przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
– drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut,
W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.
24. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan, w sposób kulturalny i zwięzły Za zespół oraz osoby towarzyszące (kibiców) odpowiada kapitan zespołu.
25. Sędzia meczu prowadzący dane spotkanie jest pod szczególną ochroną. Wszelkie przejawy agresji, wulgarnego zachowania, gróźb zawodników oraz kibiców powodują natychmiastową dyskwalifikację poszczególnych zawodników lub zespołu bez prawa odwołania do organizatorów oraz bez prawa do zwrotu wpisowego.
26. Na terenie obiektu sportowego nie spożywamy alkoholu, nie palimy tytoniu (oprócz miejsc do tego przeznaczonych), nie korzystamy z żadnych używek. Osoby bądź drużyny nie stosujące się do tych przepisów zostaną usunięte z rozgrywek
27. Po zakończeniu meczu kapitan drużyny jest odpowiedzialny za sprawdzenie i ewentualną weryfikację wyniku, który podał sędzia. Sędzia ma głos decydujący. Ewentualne reklamacje wyniku po akceptacji przez sędziego nie będą rozpatrywane i zmieniane.
28. System gry: Gramy jedną rundę każdy z każdym a następnie pierwsza ósemka gry w systemie 1-8,2-7,3-6,4-5. Zwycięzcy grają dalej przegrywający odpada. Następnie gramy półfinały z których wygrane zespoły grają o I miejsce a przegrane o III miejsce.
28. O kolejności w tabeli w rozgrywkach ligowych decyduje:
– po pierwsze większa ilość zdobytych punktów (wygrana 3pkt., remis 1pkt., przegrana 0pkt.)
– po drugie wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku trzech lub więcej drużyn "mała tabela" uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków- zdobyte punkty, różnica bramek, zdobyte bramki zespołów zainteresowanych),
– po trzecie korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach,
– po czwarte większa ilość zdobytych goli,
– po piąte losowanie.
29. Zwycięskie drużyny otrzymają puchary Towarzystwa. Ponadto będą przyznane nagrody w innych kategoriach : dla najlepszego bramkarza, zawodnika, strzelca, FAIR PLAY dla drużyny.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z rozgrywek lub walkower. Karę orzeka organizator ALHPN.
2. Organizator ALHPN nie ponosi też odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry (każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie).
3. Zawodnik grający w okularach łańcuszkach itp. uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.
4. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
5. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem i w trakcie przerwy ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się na boisku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organizator ALHPN ma prawo nałożenia kary określonej w punkcie III paragraf 1.
7. Organizator ALHPN nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione przez zawodników na terenie obiektu sportowego, na którym przeprowadzane są rozgrywki Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.
8. Organizator ALHPN zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej ma prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu (za „sytuację ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).
9. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator ALHPN.
10. Protesty można składać w Zarządzie Stowarzyszenia w ciągu 48 godzin od dnia w którym rozegrano mecz. Protesty należy składać wyłącznie w formie pisemnej. Zarząd Towarzystwa w ciągu 7 dni podejmuje decyzję i przekazuje zainteresowanej drużynie pisemną odpowiedź. Protesty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
12. O wszelkich zmianach dotyczących rozgrywek decyduje Zarząd Towarzystwa.  Zarząd Szczecineckiego Towarzystwa Lig Amatorskich
 

LISTA ZAWODNIKÓW POTWIERDZONYCH I UPRAWNIONYCH DO GRY

2018/2019

 

NAZWA DRUŻYNY : ………………………………………………………..

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 


 

 

 

 

 

       
   

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 


 

 

 


 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *