Sprawdź trenera – nowa akcja ZZPN

       W odpowiedzi na szereg zapytań płynących ze strony włodarzy klubów, rodziców, opiekunów oraz zaintersowanych trenerów Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych do weryfikacji uprawnień trenerskich w szczególności opiekunów grup dziecięcych i młodzieżowych za pośrednictwem ogólnodostępnej ewidencji trenerów PZPN.

Zainicjowana przez ZZPN „akcja” ma na celu możliwie jak najbardziej skuteczną weryfikację uprawnień trenerskich szkoleniowców pracujących na wszystkich szczeblach, co pozwoli na zdecydowane podniesienie poziomu szkolenia oraz bezpieczeństwa szczególnie najmłodszych podczas prowadzonych zajęć treningowych.

Obowiązki wszystkich trenerów jasno określa Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, która dostępna jest do pobrania na stronie www.laczynaspilka.pl

W sezonie rozgrywkowym 2017/2018 Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej odnotował historyczny wzrost zawodników i zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach. Powstało wiele szkółek piłkarskich, zaś istniejące podmioty w wyniku rekrutacji i naborów przyjęły w swoje struktury wielu młodych adeptów piłkarskich marzących o karierach piłkarskich na miarę pochodzących z województwa Zachodniopomorskiego Krychowiaka i Grosickiego. Niestety dynamicznemu wzrostowi popularności zaczęły towarzyszyć uchybienia organizacyjne wpływające na bezpieczeństwo oraz oczekiwany możliwie najwyższy poziom szkolenia piłkarskiego. Weryfikacja przeprowadzona w grudniu przez pracowników Wydziału Szkolenia ZZPN wskazała obszary zaniedbań tj. brak właściwych uprawnień trenerskich, nieważne licencje trenerskie oraz przypadki prowadzenia zespołów bez adekwatnych do danej kategorii rozgrywkowej, grupy szkoleniowej uprawnień – mówi Marek Safanów trener koordynator ZZPN.

Ścieżka kształcenia trenerów, właściwe uchwały PZPN oraz konwencja UEFA jasno określa obowiązki trenerów, na których straży pragnie stać Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Ewentualne uwagi pytania prosimy kierować na adres mail: biuro@zzpn.pl

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej przygotował okolicznościowe infografiki ułatwiające płynne poruszanie się w serwisie www.laczynaspilka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *