KS Gwda Wielka został członkiem Polskiej Federacji Petanque

            We wtorek 8 stycznia zarząd Polskiej Federacji Petanque zatwierdził członkostwo Klubu Sportowego Gwda Wielka w swoim Związku Sportowym. KS Gwda Wielka, który w tym roku obchodzi pięciolecie istnienia został przyjęty w struktury dyscypliny sportowej jaką jest Petranque czyli Gra w Bule. Został wpisany jako 39 klub w Polsce. Z pewnością ten rok będzie obfitował w wiele wydarzeń związanych z tą grą. Wiadomo iż dzięki Gminie Szczecinek oraz Powiatowi Szczecineckiemu zostaną rozegrane m.in. Otwarte Mistrzostwa Województwa Gry w Bule oraz ponownie rozegrany zostanie cykl turniejów pod nazwą Poznajemy Nowe Gry Sportowe i będzie to już trzecia edycja trzech turniejów w miesiącach lipiec-sierpień. Jak widać działania Pani Prezes KS Gwda Wielka Anny Glanc przynoszą pozytywne efekty nie tylko na niwie piłkarskiej.

Uchwała Nr 3/III/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiej Federacji Petanque Polski Związek Sportowy
w sprawie przyjęcia Klubu Sportowego Gwda Wielka jako członka zwyczajnego PFP PZS

Uchwala się, co następuje:

§ 1 Zgodnie z zapisem § 36 pkt 4 Statutu PFP PZS Zarząd PFP PZS przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PFP PZS klub: Klub Sportowy Gwda Wielka.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZARZĄDU /-/Mariusz Klimaszewski
PREZES PFP PZS /-/Celina Lichnowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *